Deskundigheid voorop

Om jou optimaal te begeleiden, schakelen wij de expertise in van een gedragsdeskundige. Dit is iemand die ons helpt bij het afstemmen van de beste zorg en ondersteuning voor jou.

Heb je een zorgvraag waarvoor de inzet van een gespecialiseerde behandelaar nodig is, dan schakelen we ons netwerk voor je in. We hebben de afgelopen jaren goed contact opgebouwd met huisartsen, fysiotherapeuten, een ergotherapeut en een diëtist in de buurt. Ook werken wij samen met Siza Behandeling, Kwaliteit en Ontwikkeling (zorgorganisatie in Gelderland en Midden-Brabant).

Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens. In ons privacyreglement lees je hier meer over.