Raad van Toezicht

VraagPlus kent een Raad van Toezicht van drie leden, die integraal toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij VraagPlus. De raad ziet er vooral op toe dat de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij VraagPlus betrokken zijn.

Daarnaast ziet de Raad van Toezicht toe op de manier waarop VraagPlus in de maatschappij staat en haar maatschappelijke doelen dient. Om dit toezicht goed te kunnen uitoefenen laat de raad zich goed informeren en gaat daarvoor ook jaarlijks in gesprek met de cliëntenraad en medewerkers van VraagPlus .

De Raad van Toezicht dient geen specifiek belang, maar staat onafhankelijk ten opzichte van alle bij de zorginstelling betrokken belangen. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur laten zich beide de 'Zorgbrede Governance Code' inspireren om de kwaliteit van bestuur en toezicht te waarborgen.

Voor de manier waarop de Raad van Toezicht werkt is een reglement opgesteld, dat bij het bestuur van VraagPlus te verkrijgen is.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Wim van der Jagt, voorzitter sinds 1 januari 2018

Ellen Giesen, lid sinds 22 mei 2018

Helen Flören, lid sinds 25 april 2019