Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

De inhoud van de website van VraagPlus is met zorg samengesteld. VraagPlus

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden van het getoonde. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VraagPlus.

Op deze site staan links naar externe websites. VraagPlus is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina van VraagPlus en op het VraagPlus-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van VraagPlus.

Op andere sites linken naar pagina’s van VraagPlus is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van VraagPlus niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat VraagPlus toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@vraagplus.nl